dnes je 9.2.2023

Expert na HR a personalistiku
Produkt manažér

2022.03 Úvodník


Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Expert na HR a personalistiku sa dočítate o veľkej novele Zákonníka práce účinnej od 1. novembra 2022. Dôvodom jej prijatia bola povinnosť Slovenskej republiky zosúladiť slovenské právne predpisy s novými smernicami Európskej únie, ktorých cieľom je priniesť do pracovných pomerov zamestnancov transparentnosť a prvok predvídateľnosti.

V nedávnych komunálnych a župných voľbách sme si zvolili takmer 24 000 zástupcov do orgánov územnej samosprávy. Aké úľavy a ochranu poskytuje Zákonník práce zvoleným zástupcom? Dočítate sa v článku Vybrané pracovnoprávne aspekty komunálnych a župných volieb.

Aké sú Právne základy spracúvania osobných údajov zamestnancov? Osobné údaje zamestnancov môže zamestnávateľ spracúvať len v prípade, že na to má právny základ (oprávnenie dané GDPR). Nariadenie rozlišuje šesť právnych základov, o ktorých sa v tomto článku dozviete viac.

Venovať sa budeme aj hromadnému prepúšťaniu zamestnancov. Všetky dôležité informácie Vám prináša Mgr. Dušan Nitschneider, ktorý vo svojom článku Hromadné prepúšťanie uvádza dôvody a spôsoby skončenia pracovného pomeru, ako aj ďalšie podmienky podstatné pre posúdenie, či sú alebo nie sú naplnené definičné znaky hromadného prepúšťania.

Ako dopadlo testovanie 4 dňového pracovného týždňa vo Veľkej Británii? Odpoveď na túto otázku Vám prináša JUDr. Dajana Csongrádyová v článku Priebežné hodnotenie 4 dňového pracovného týždňa vo Veľkej Británii. O tom, ako bojovať s quiet quittingom a čo tento celosvetový fenomén znamená, sa dočítate v článku Ako bojovať s quiet quittingom. To, že dress code, ktorý zakazuje náboženské symboly nemusí byť diskriminačný, Vám vo svojom článku vysvetlí Mgr. Danica Černá Valentová.

Medzi zahraničnými novinkami z oblasti pracovného práva nájdete články:

  • Priebežné hodnotenie 4 dňového pracovného týždňa vo Veľkej Británii

  • Ako bojovať s quiet quittingom?

  • Nová Európska smernica o minimálnej mzde

  • Európsky súdny dvor: Dress code zakazujúci náboženské symboly nemusí byť diskriminačný

  • Koordinovaná inšpekcia v cestnej nákladnej doprave odhalila vysoké percento pochybení

Príjemné čítanie v menej celej redakcie želá


Mgr. Zuzana Bližňáková

V tlačenom časopise - Expert na HR a personalistiku – sa dočítate odborné informácie týkajúce sa aktuálneho diania v oblasti personalistiky a HR. Každý personalista by mal mať časopis ako pravidelný prísun odborných informácii pre jeho prácu a vzdelávanie v odbore. Odborníci z praxe upozorňujú v časopise na všetko dôležité, čo sa môže stať a bolo by dobré sa inšpirovať ako riešiť problematické situácie, ktoré práca personalistu prináša.

ČLÁNKY

Veľká novela Zákonníka práce 2022, diel druhý - čo ďalšie zmenila?

Vybrané pracovnoprávne aspekty komunálnych a župných volieb

Právne základy spracúvania osobných údajov zamestnancov

Hromadné prepúšťanie - II. časť

Novinky zo zahraničia
Priebežné hodnotenie 4 dňového pracovného týždňa vo Veľkej Británii

Ako bojovať s quiet quittingom?

Nová Európska smernica o minimálnej mzde

Európsky súdny dvor: Dress code zakazujúci náboženské symboly nemusí byť diskriminačný

Koordinovaná inšpekcia v cestnej nákladnej doprave odhalila vysoké percento pochybení

Otázky a odpovede
Povinnosť písomnej odpovede zamestnancovi v prípade sťažnosti zamestnanca na nedostatky OOPP

Výpovedná doba zamestnanca v prípade 8 mesačného pracovného pomeru

Povinnosť zamestnanca informovať zamestnávateľa o otcovskej dovolenke

Dohodnutie skúšobnej doby zamestnancovi v zmysle novely Zákonníka práce

Pravidlá zmeny pracovnej zmluvy

Garant časopisu

Mgr. Dušan Nitschneider
Mgr. Dušan Nitschneider

Mgr. Dušan Nitschneider je advokátom a zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS s 20 ročnou právnou praxou a špecializáciou v oblasti pracovného práva, zamestnanosti a práva sociálneho zabezpečenia. Jeho ďalšou ťažiskovou oblasťou je právo duševného vlastníctva a reklamné a mediálne právo. V prestížnom medzinárodnom  rankingu Chambers & Partners získal ako jediný advokát na Slovensku najlepšie hodnotenie (Band 1) v kategórii Employment - Slovakia a The Legal 500 ho zaradili medzi elitných jednotlivcov (Leading individuals). Dušan Nitschneider je aj členom boardu European Employment Lawyers Association (EELA) a v roku 2018 hostil výročnú konferenciu EELA v Bratislave. Zároveň pôsobí ako prezident GALA - Global Advertising Lawyers Alliance pre región EMEA a je členom boardu Slovak Compliance Circle. Jeho aktivity zahŕňajú aj publikačnú a prednáškovú činnosť vrátane medzinárodných konferencií a webinárov.

Autorský kolektív

Mgr. Danica Černá Valentová
Mgr. Danica Černá Valentová

Mgr. Danica Černá Valentová do advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS nastúpila v roku 2018 po šiestich rokoch pôsobenia v pobočke významnej českej advokátskej kancelárie na Slovensku.

Vo svojej praxi sa venuje komplexnému poradenstvu podnikateľom v oblasti pracovného a obchodného práva a tiež litigácie.

V rámci pracovného práva sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych sporov, mobilitu zamestnancov, prechody zamestnancov, problematiku mobbingu a diskriminácie na pracovisku či na budovanie imidžu zamestnávateľa.

Zúčastňuje sa mnohých medzinárodných pracovnoprávnych projektov a interných vyšetrovaní, vykonáva právne audity spoločností a poskytuje obchodnoprávne poradenstvo.

Venuje sa aj publikačnej a prednáškovej činnosti.

Mgr. Dajana Csongrádyová
Mgr. Dajana Csongrádyová

Mgr. Dajana Csongrádyová k tímu advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS sa pridala v roku 2015 ako koncipient a od roku 2021 v nej pôsobí ako advokátka so 7 ročnou praxou a špecializáciou v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Okrem problematiky disciplinárnych opatrení, interných vyšetrovaní a úprave whistleblowingu, sa v oblasti pracovného práva zameriava aj na reštrukturalizácie zamestnávateľov a hromadné prepúšťanie, odmeňovanie zamestnancov a flexibilné formy práce.

Veľkú časť jej praxe tvorí aj poradenstvo v oblasti zdravotníctva, farmácie a obchodného práva.

Publikuje a zúčastňuje sa domácich aj zahraničných webinárov.

Mgr. Marek Bugan
Mgr. Marek Bugan

Mgr. Marek Bugan s tímom NITSCHNEIDER & PARTNERS spolupracuje od roku 2020 a jeho špecializáciou je oblasť duševného vlastníctva, a to najmä autorských práv a ochranných známok.

Intenzívne sa venuje aj pracovnému právu a s ním súvisiacej oblasti sociálnych práv zamestnancov.

Je odborníkom na ochranu osobných údajov, kde klientom poskytuje komplexné poradenstvo ohľadom správneho nastavenia opatrení a vypracovania každodennej dokumentácie. V tomto smere sa detailne zaoberá aj spracúvaním osobných údajov zamestnancov.

Jeho prax zahŕňa aj všeobecné obchodné právo a je autorom viacerých odborných článkov.

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV