dnes je 9.2.2023

Dohodnutie skúšobnej doby zamestnancovi v zmysle novely Zákonníka práceGarancia

25.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Priebežné hodnotenie 4 dňového pracovného týždňa vo Veľkej BritániiGarancia

25.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne základy spracúvania osobných údajov zamestnancovGarancia

25.11.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpovedná doba zamestnanca v prípade 8 mesačného pracovného pomeruGarancia

25.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zamestnanca informovať zamestnávateľa o otcovskej dovolenkeGarancia

25.11.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané pracovnoprávne aspekty komunálnych a župných voliebGarancia

25.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová Európska smernica o minimálnej mzdeGarancia

25.11.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné prepúšťanie - II. časťGarancia

25.11.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veľká novela Zákonníka práce 2022, diel druhý - čo ďalšie zmenila?Garancia

25.11.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky zo zahraničiaGarancia

25.11.2022, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Európsky súdny dvor: Dress code zakazujúci náboženské symboly nemusí byť diskriminačnýGarancia

25.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť písomnej odpovede zamestnancovi v prípade sťažnosti zamestnanca na nedostatky OOPPGarancia

25.11.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Koordinovaná inšpekcia v cestnej nákladnej doprave odhalila vysoké percento pochybeníGarancia

25.11.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá zmeny pracovnej zmluvyGarancia

25.11.2022, JUDR. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázky a odpovedeGarancia

25.11.2022, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako bojovať s quiet quittingom?Garancia

25.11.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štvordňový pracovný týždeň v Belgicku je v predfinálnej fázeGarancia

31.8.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v roku 2022Garancia

31.8.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hromadné prepúšťanie v roku 2022 - dôležité informácieGarancia

31.8.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Luxembursko pripravilo návrh zákona o zamestnávaní v gig ekonomikeGarancia

31.8.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup zamestnávateľa po smrti zamestnancaGarancia

31.8.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vystavenie cestovných príkazovGarancia

31.8.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Checklist" zamestnávateľa - na čo nezabudnúť pred a po skončení pracovného pomeru v roku 2022?Garancia

31.8.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolanie výpovede po skončení pracovného pomeruGarancia

31.8.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predstavenie dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce v roku 2022Garancia

31.8.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky zo zahraničiaGarancia

31.8.2022, Mgr. Zuzana Bližňáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nedostatky pri prevzatí nových európskych pracovnoprávnych smernícGarancia

31.8.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezamestnanosť mladých na pracovnom trhu ako svetový problémGarancia

31.8.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátenie odchodného pri nástupe na dohodu mimo pracovný pomerGarancia

31.8.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca nadčas vo svetle najnovšej rozhodovacej praxeArchív

2.5.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodatok o domáckej práciArchív

2.5.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dĺžka trvania pracovného pomeru s ukrajinským občanom s dočasným útočiskomArchív

2.5.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neplatnosť výpovede zamestnanca so zdravotným postihnutímArchív

2.5.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovný úraz počas home office pohľadom nemeckých súdovArchív

2.5.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pripravuje sa smernica na riešenie zamestnanosti v gig ekonomikeArchív

2.5.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Home office na žiadosť zamestnanca? V Írsku čoskoro realita.Archív

2.5.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako uchovávať e-mail bývalého zamestnanca a predísť pokuteArchív

2.5.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nevyčerpaná zostatková dovolenka zamestnancaArchív

2.5.2022, Mgr. Dušan Nitschneider, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuny v odstraňovaní rozdielneho odmeňovania žien a mužovArchív

2.5.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022 - revolúcia v pracovnom práve?Archív

2.5.2022, JUDr. Dajana Csongrádyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Notárske overenie splnomocnenia určeného pre pracovno-právne účelyArchív

2.5.2022, Mgr. Danica Černá Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Testovanie 4-dňového pracovného týždňa vo Veľkej BritániiArchív

2.5.2022, Mgr. Marek Bugan, Zdroj: Verlag Dashöfer