dnes je 26.2.2024

Expert na HR a personalistiku
Produkt manažér

2023.04 Úvodník


Mgr. Zuzana Bližňáková

Vážení čitatelia,

v najnovšom vydaní časopisu Expert na HR a personalistiku sa budeme zameriavať na otázku hradenia dioptrických okuliarov zamestnancom zo strany zamestnávateľa. Zaujíma vás, či je takáto prax v súlade so slovenskými právnymi predpismi? Odpovede na túto otázku a mnoho ďalších sa dočítate v článku od Mgr. Danice Černej Valentovej, ktorá sa tejto téme venovala podrobne.

Chcete vedieť, aké sú účely národných víz a či môžu uľahčiť zamestnávanie cudzincov? S cieľom uľahčiť prijímanie zahraničných pracovníkov postupne od roku 2021 zavádza vláda Slovenskej republiky koncept národných víz pre vybrané povolania. Najprv bola táto iniciatíva predstavená v rámci vládneho nariadenia č. 521/2021 Z. z., a absolventi ju mohli prvýkrát žiadať od 1. apríla 2022. Viac o tom, kto môže získať národné víza, sa dozviete v článku od Mgr. Mareka Bugana.

Čo sa deje vo svete? Konflikt medzi Izraelom a Palestínou ovplyvnil bežný život ľudí a má dôsledky aj na pracovnoprávne vzťahy. V súčasnej dobe izraelské zákony zakazujú zamestnávateľom ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý je neprítomný z dôvodu mimoriadnych opatrení. Medzi tieto opatrenia patrí aj zákaz pobytu na pracoviskách, kde nie je k dispozícii funkčné krytie.

Medzi zahraničnými novinkami z oblasti pracovného práva nájdete aj tieto články:

Príjemné čítanie v menej celej redakcie želá


Mgr. Zuzana Bližňáková

odborná redaktorka

V tlačenom časopise - Expert na HR a personalistiku – sa dočítate odborné informácie týkajúce sa aktuálneho diania v oblasti personalistiky a HR. Každý personalista by mal mať časopis ako pravidelný prísun odborných informácii pre jeho prácu a vzdelávanie v odbore. Odborníci z praxe upozorňujú v časopise na všetko dôležité, čo sa môže stať a bolo by dobré sa inšpirovať ako riešiť problematické situácie, ktoré práca personalistu prináša.

ČLÁNKY

Je zamestnávateľ povinný preplatiť zamestnancovi dioptrické okuliare?

Národné víza - zjednodušené zamestnávanie cudzincov

Konkurenčná doložka - čo to je a načo ju potrebujete? II. časť

Whistleblower a povinnosti zamestnávateľa po novele zákona

Novinky zo zahraničia
Hong Kong: Diskriminácia z dôvodu tehotenstva

Izrael: Núdzové opatrenia na pracoviskách v Izraeli

Nemecko: Ohováranie kolegov v súkromnej komunikácii

Belgicko: Diskriminácia na základe veku počas výberového konania

Severné Írsko: Okamžité skončenie kvôli obsahu zdieľanému na sociálnych sieťach

Otázky a odpovede
Preventívna dohoda v pracovnej zmluve o zrážkach zo mzdy

Platnosť covidových opatrení

Deň nástupu zamestnanca do práce podľa pracovnej zmluvy

Prijatie zamestnanca do práce na zastupovanie počas materskej dovolenky

Uzatvorenie pracovného pomeru so zamestnancom na dobu určitú

Garant časopisu

Mgr. Dušan Nitschneider
Mgr. Dušan Nitschneider

Mgr. Dušan Nitschneider je advokátom a zakladajúcim partnerom advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS s 20 ročnou právnou praxou a špecializáciou v oblasti pracovného práva, zamestnanosti a práva sociálneho zabezpečenia. Jeho ďalšou ťažiskovou oblasťou je právo duševného vlastníctva a reklamné a mediálne právo. V prestížnom medzinárodnom  rankingu Chambers & Partners získal ako jediný advokát na Slovensku najlepšie hodnotenie (Band 1) v kategórii Employment - Slovakia a The Legal 500 ho zaradili medzi elitných jednotlivcov (Leading individuals). Dušan Nitschneider je aj členom boardu European Employment Lawyers Association (EELA) a v roku 2018 hostil výročnú konferenciu EELA v Bratislave. Zároveň pôsobí ako prezident GALA - Global Advertising Lawyers Alliance pre región EMEA a je členom boardu Slovak Compliance Circle. Jeho aktivity zahŕňajú aj publikačnú a prednáškovú činnosť vrátane medzinárodných konferencií a webinárov.

Autorský kolektív

Mgr. Danica Černá Valentová
Mgr. Danica Černá Valentová

Mgr. Danica Černá Valentová do advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS nastúpila v roku 2018 po šiestich rokoch pôsobenia v pobočke významnej českej advokátskej kancelárie na Slovensku.

Vo svojej praxi sa venuje komplexnému poradenstvu podnikateľom v oblasti pracovného a obchodného práva a tiež litigácie.

V rámci pracovného práva sa špecializuje na oblasť pracovnoprávnych sporov, mobilitu zamestnancov, prechody zamestnancov, problematiku mobbingu a diskriminácie na pracovisku či na budovanie imidžu zamestnávateľa.

Zúčastňuje sa mnohých medzinárodných pracovnoprávnych projektov a interných vyšetrovaní, vykonáva právne audity spoločností a poskytuje obchodnoprávne poradenstvo.

Venuje sa aj publikačnej a prednáškovej činnosti.

Mgr. Dajana Csongrádyová
Mgr. Dajana Csongrádyová

Mgr. Dajana Csongrádyová k tímu advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS sa pridala v roku 2015 ako koncipient a od roku 2021 v nej pôsobí ako advokátka so 7 ročnou praxou a špecializáciou v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Okrem problematiky disciplinárnych opatrení, interných vyšetrovaní a úprave whistleblowingu, sa v oblasti pracovného práva zameriava aj na reštrukturalizácie zamestnávateľov a hromadné prepúšťanie, odmeňovanie zamestnancov a flexibilné formy práce.

Veľkú časť jej praxe tvorí aj poradenstvo v oblasti zdravotníctva, farmácie a obchodného práva.

Publikuje a zúčastňuje sa domácich aj zahraničných webinárov.

Mgr. Marek Bugan
Mgr. Marek Bugan

Mgr. Marek Bugan s tímom NITSCHNEIDER & PARTNERS spolupracuje od roku 2020 a jeho špecializáciou je oblasť duševného vlastníctva, a to najmä autorských práv a ochranných známok.

Intenzívne sa venuje aj pracovnému právu a s ním súvisiacej oblasti sociálnych práv zamestnancov.

Je odborníkom na ochranu osobných údajov, kde klientom poskytuje komplexné poradenstvo ohľadom správneho nastavenia opatrení a vypracovania každodennej dokumentácie. V tomto smere sa detailne zaoberá aj spracúvaním osobných údajov zamestnancov.

Jeho prax zahŕňa aj všeobecné obchodné právo a je autorom viacerých odborných článkov.

 
OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV