dnes je 26.2.2024

Táto rubrika Vám ponúka súhrn najdôležitejších informácií z oblasti miezd.

Mzdy
V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa minimálnej mzdy, dôchodku alebo životného minima.

Adresár úradov
V adresári úradov nájdete adresy jednotlivých úradov vrátane telefónov a odkazov na ich internetové stránky.

Daň z príjmov
Dôležité informácie pre daňovníka - nezdaniteľná časť dane, daňový bonus na dieťa...

Cestovné náhrady
Informácie o cestovných náhradách v SR i zahraničí, ako aj náhradách za vozidlo.

Sociálne poistenie
Tabuľka platenia poistného, sadzobník pokút.

OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV