dnes je 9.2.2023

Táto rubrika Vám ponúka súhrn najdôležitejších informácií z oblasti miezd.

Mzdy
V tejto sekcii nájdete informácie týkajúce sa minimálnej mzdy, dôchodku alebo životného minima.

Adresár úradov
V adresári úradov nájdete adresy jednotlivých úradov vrátane telefónov a odkazov na ich internetové stránky.

Daň z príjmov
Dôležité informácie pre daňovníka - nezdaniteľná časť dane, daňový bonus na dieťa...

Cestovné náhrady
Informácie o cestovných náhradách v SR i zahraničí, ako aj náhradách za vozidlo.

Sociálne poistenie
Tabuľka platenia poistného, sadzobník pokút.

OBSAH
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV